Hollywood 1993

 

Hollywood

 


 

 

Koroze

I.
Co se děje když je ticho
Když se začne ztrácet
Mezi škvíry
Mezi zmatek
Mezi stopy v blátě

Co se děje když je zima
Když už není cítit
Mezi prsty
Mezi slovy
Mezi prázdnem v síti

Co se děje když je zmatek
A co když už slábne
Mezi shonem
Mezi co je
A co není správně

Všechno mění v pokoření
Každodenní koroze

 
II.
Zůstaň na dosah
Stín prosí ruku
A drží jí za prsty

Zůstaň nadosah
Stín se modlí: Můžeš mi dopustit?

Motám se dokola
Jako vlajka bez znamení
Rozlitá kaluž
Která už nic nezmení

Zůstaň! (prosím)
Na dosah vlastní ruky

( - a zhasni )

III.
Vlny a zvony
Zvony a vlny
Zvony a trny
A vlny a vlny a...

 

Polykat

Polykat slinu nevyhranou - polykat
Polykat a hrát si jako že je na vybranou
Polykat a nemít přízraky pod čelem
Polykat co děsí - lehnout si do postele

A spát

Polykat večerní bezbrannost - polykat
Polykat a hrát si jako že je všeho dost
Polykat a nemít hladové místo v těle
Polykat co se nesmí - lehnout si do postele

A spát

 

Zvonek

Cítit ticho za otázkou
Nabízet to co není
Tak přesnadno
Tak bezostyšně
Mít blízko k rozhřešení

 

Hollywood

Hormada
Ve spěchu zapomenutá
Že ani nedutá - spát!
Budeme neklidně po minutách
Budem se probouzet
Vedle ní

Co unesu - odnesu!
Co zůstane - uzamknu
Co proteče - přikreju
A co prosvitne - zapřu! - zapřu!

Hromada
K věčnosti odsouzená
Nehybná - bezedná - jako pěna
Spát budem neklidně
Vedle ní
Co unesu - odnesu!

A co odpluje - překřičím!
(Co překřičím - nevnímám...)

 

Poslepu

I.
Poslepu
Je mi líp!
 
II.
Nevidím rozces - tí
Štěstí či neštěs - tí
Neunavuji
Oči ani nohy

Nespěchám nikam
Tmou se zalykám
Potichu pluji
Tma vede do tmy

III.
Hledím dozrcadla
Sahám si na zuby
Smějou se nebo cení?

A chodím do divadla
Rozdávat pohledy
Pohledy bez ozvěny

Ráno si sahám z okna
Jestli je ráno
Večer jestli je večer

Všechno má svůj pořádek
Poslepu nelituji
A ve tmě klečím v kleče

 

Belveder

I.
Zámek je nám zrcadlem pohrdání
Své neštěstí získal ale mezi námi
Každý by chtěl proniknout do cizích stěn
(A drze se v nich usadit)
Sám pečlivě uzamčen

II.
Přibíjet pomeranče ke stěně
Číst ze šťávy svou budoucnost
Být hodný na svá slova
Nenechat vlastní zámek opuštěný
Rozumět si alespoň trochu
Stát v otevřených oknech po ránu
Rozhlížet se

 

Jdi tam, nevím kam, přines to, nevím co

Nechci se dotýkat
Svojí vlastní kůže

Nechci vyhledávat
To co mi pomůže

Nechci ti překážet
Nechci ti utíkat

Nic se nezmění
Nepřebolí
Že chci co není
Co sám sobě
Nedovolím

Nic se nezmění

Že chci co není